top of page

Filer til nedlasting

Steg 1: Prosessdokumentet beskriver en anbefalt arbeidsprosess som er til hjelp under arbeidet med løftene. I dokumentet er det satt opp et forslag til en fire-stegsprosess dere kan følge for å komme frem til målet.

Steg1-Prosess_v02.pdf

Størrelse: 562 kB

Steg 2: Dette dokumentet er til hjelp i Steg 2 for kartlegging av nå-situasjonen med styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Steg2-SWOT_v01.pdf

Størrelse: 506 kB

Steg 3: Benytt dere av SMARTe mål, et verktøy som hjelper dere definere mål i kategoriene: Spesifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte. Dette er PDF-versjonen.

Steg3-SMART_v01.pdf

Størrelse: 521 kB

Steg 3: Benytt dere av SMARTe mål, et verktøy som hjelper dere definere mål i kategoriene: Spesifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte. Dette er Excel-versjonen.

Steg3-SMART_v01.xlsx

Størrelse: 11 kB

Steg 4: Aksjonsplanen gir dere få en god oversikt over gitt løfte, satte mål, tiltak/aktivitet, tidsfrist, hva skal til for å gjennomføre. Dette er PDF-versjonen.

Steg4-Aksjonsplan_v02.pdf

Størrelse: 521 kB

Steg 4: Aksjonsplanen gir dere få en god oversikt over gitt løfte, satte mål, tiltak/aktivitet, tidsfrist, hva skal til for å gjennomføre. Dette er Excel-versjonen.

Steg4-Aksjonsplan_v02.xlsx

Størrelse: 10 kB

Alle dokumentene pakket sammen i en ZIP-fil for enklere nedlasting.

Verktoykasse.zip

Størrelse: 1.6 MB

Logopakke med logoen og symbolet til Trøndersk Matmanifest i ulike formater og varianter.

TMM Logo.zip

Størrelse: 646 kB

Ikonpakke med alle 8 ikoner for de ulike løftene til Trøndersk Matmanifest i ulike filformater og varianter. Pakken inneholder individuelle og samlede ikoner.

TMM Ikoner.zip

Størrelse: 10 MB

Plakat med logoen til Trøndersk Matmanifest og alle ikonene i liggende format. Pakken inneholder filer i både PDF og PNG-format.

TMM Plakat.zip

Størrelse: 468 kB

Profilmanual for Trøndersk Matmanifest, med regler for bruk av logo, skrifttyper, farger og ikoner.

TMM Profilmanual

Størrelse: 916 kB

bottom of page