top of page

Om Trøndersk Matmanifest

Siden slutten av 90-tallet er det jobbet målrettet med mat og drikke i Trøndelag, og i 2011 fikk regionen sitt eget Trøndersk Matmanifest. Dette har skapt et fellesskap som har vist hvordan mat og drikke er viktige verktøy for å utvikle en innovativ region.

 

I 2022 ble vår region kåret til European Region of Gastronomy, og framover er vi vertskap for store, internasjonale mat-arrangement. Vi har flere matnettverk, et mangfold av produsenter og mat har stort fokus i opplevelsesnæringen.

 

Hva mangler vi, og hvordan skal vi utvikle matregionen videre for både besøkende og de som bor her? 

I 2023 blir innholdet i Trøndersk Matmanifest fornyet. Gjennom åtte tydelige løfter skal vi jobbe sammen for å øke både kunnskapen om og bruken av trøndersk mat og drikke.

Et nytt Trøndersk Matmanifest skal gjøre det enklere å jobbe konkret og synliggjøre arbeidet utad. Det skal være et aktivt verktøy og brukes til å nå også andre mål, for eksempel egne vekststrategier, samfunnsoppdrag eller kommunikasjonsarbeid. Trøndersk Matmanifest kan brukes til å oppfylle FNs bærekraftsmål for den enkelte bedrift/organisasjon og Trøndelag samlet.

Trøndersk Matmanifest består av 8 løfter som setter fokus på ulike deler av matregionen. På denne nettsiden kan du lese mer om hvert løfte, og det er foreslått en prosess for hvordan din bedrift/organisasjon kan forankre arbeidet internt og bli konkrete på hva som skal gjøres.

 

Vil dere bli med? Se hvordan dere kan jobbe med matmanifestet under «Prosess» eller les mer under «Signering». Vi ønsker gjerne at alle som har signert før, også signerer igjen.

Dette er løftene

Ta vare på natur, mennesker og dyr i matregionen

Ta vare på natur, mennesker og dyr i matregionen

Jobbe helhetlig med matsystem

Jobbe helhetlig med matsystem

Trygge matsikkerheten

Trygge matsikkerheten

Sikre rekruttering og kunnskap

Sikre rekruttering og kunnskap

Dyrke mangfold og særpreg

Dyrke mangfold og særpreg

Fremme matkultur og matidentitet

Fremme matkultur og matidentitet

Skape måltidsglede i hele livsløpet

Skape måltidsglede i hele livsløpet

Bruke mat og drikke som attraksjon

Bruke mat og drikke som attraksjon

Prosessen mot signering i 4 steg

STEGINFO

Velge ut løfter

Hvordan er nå-situasjonen

Konkretisere mål

Gjennomføring

Prosessen mot signering i 4 steg

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med arbeidsgruppa for nytt Trøndersk Matmanifest:

Kristine Rise, Oi! Trøndersk Mat og Drikke. kristine.rise@oimat.no, tlf 90831316

Kari Mette Elden, Trondheim kommune

Odd Arne Bratland, Trøndelag fylkeskommune

Liv Gystad, Statsforvalteren i Trøndelag

bottom of page