top of page

FNs bærekraftsmål beskriver bærekraftig utvikling i tre dimensjoner: Miljø og klima, økonomi og sosiale forhold. Dette gjelder også for matregionen Trøndelag.


Miljø: Vi må forvalte naturens ressurser slik at vi møter dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. Det er vår oppgave å ta vare på land og hav slik at det kan høstes og dyrkes videre. Vi må ivareta god dyrevelferd og ansvarlig forvaltning av naturen med tanke på både fortid og framtid.


Økonomi: I matregionen skal vi ha en bærekraftig økonomisk utvikling. Det vil si bedrifter som vokser og er lønnsomme uten å påvirke miljø og klima negativt.


Sosialt: Matregionen Trøndelag skal være preget av tillit, tilhørighet, mangfold og likestilling med gode arbeidsforhold og -vilkår for de som jobber i den.

Ta vare på natur, mennesker og dyr i matregionen

LØFTE 1

Ta vare på natur, mennesker og dyr i matregionen

bottom of page